هیچ محصولی یافت نشد.

لایی چسب
لایی چسب ها به عنوان یکی از پر کاربرد ترین محصولات در صنعت دوخت و دوز و پوشاک
می باشد.
استحکام بخشی و آهار دادن به پارچه از دلایل اصلی استفاده از لایی چسب هست.

تنوع این محصول و کیفیت های مختلف چسب و پارچه نیاز به دقت و تجربه در انتخاب
و تشخیص کیفیت اصلی این محصول را ضروری کرده است.