تور شماره دوزی

تور شماره دوزی چیست؟

تور شماره دوزی به صورت پارچه ای با بافت درشت است و حالت تور بافت را دارد که شما به راحتی میتوانید سوزن های مخصوص شماره دوزی را از سوراخ های تور عبور دهید.

ویژگی اصلی تور شماره دوزی امکان جدا کردن تار و پود ها از یکدیگر هست.		
تور شماره دوزی

کاربرد تور شماره دوزی چیست ؟

تور شماره دوزی برای شماره دوزی کردن روی پارچه هایی که به صورت عادی قابلیت شماره دوزی ندارند به کار میرود.

به عنوان نمونه شماره دوزی روی بخش هایی از لباس یا کلاه و کیف و …

در تور شماره دوزی درجه یک و با کیفیت بعد از اتمام کار شما باید به راحتی بتوانید تار و پود تور را از هم جدا کنید تا فقط طرح شماره دوزی شده روی کار شما باقی بماند.