تهران:

سفارشات در شهر تهران توسط پست پیشتاز و با میانگین ۲ روز کاری بدست مشتریان خواهد رسید ولی این زمان ممکن است در شرایط خاص و میزان سفارشات به حداکثر ۷۲ ساعت افزایش یابد

شرایط جوی از قبیل بارندگی و برف باعث کندی در روند ارسال خواهد شد.

سایر شهر ها:

برای سایر شهر ها ارسال توسط پست پیشتاز انجام خواهد شد و زمان تقریبی دریافت ۴۸ الی ۷۲ ساعت برای شهر های مرکز استان خواهد بود این زمان برای شهر های مرزی و یا شهر های کوچک دور از مرکز استان احتمالا بیشتر خواهد بود.