پریم آلمان را بهتر بشناسیم آشنایی با شرکت های برتر دنیا
پریم آلمان را بهتر بشناسیم
تاریخچه شرکت پریم آلمان در سال ۱۵۳۰ توسط ویلیام پریم تاسیس شد و اکنون به عنوان قدیمی ترین...
3 سال قبل
دمسه فرانسه را بهتر بشناسیم آشنایی با شرکت های برتر دنیا
دمسه فرانسه را بهتر بشناسیم
تاریخچه شرکت دمسه فرانسه در سال ۱۷۴۶ شرکتی در فرانسه پایه گذاری شد که بعد ها به نام...
3 سال قبل