میل های بافتنی و قلاب بافی در سایز ها و برند های مختلف

کاموا نیچرا XL دمسه (37)

میل بافتنی پریم آلمان (1)