نخ دمسه (500)

نخ دمسه کالوریس (24)

سایر محصولات دمسه (6)

نخ دمسه Etoile (33)

نخ دمسه ابریشم (60)

نخ دمسه برزیلی (301)

نخ دمسه زری (36)

نخ دمسه عمامه (221)

نخ دمسه مولتی کالر (36)

نخ های دمسه پرکاربرد (7)