شرکت پریم آلمان

در سال ۱۵۳۰ توسط ویلیام پریم تاسیس شد و اکنون به عنوان قدیمی ترین شرکت خانوادگی در آلمان با بیش از ۴۰۰ سال سابقه شناخته میشود.
سرگذشت پر فراز و نشیب این شرکت در طول این ۴۰۰ سال و ایستادگی و ادامه حیات در طول جنگ های جهانی اول و دوم از استواری و پشتکار این خانواده حکایت دارد.

اکنون پریم کامل ترین مجموعه وسایل خیاطی و ملزومات هنری را در دنیا ارائه میکند.

چهل تکه دوزی (15)

خیاطی (46)

قیچی و برش (21)

وسایل نشانه گذاری (6)