کتاب ها ی شماره دوزی و گلدوزی
اگر برای هنر شماره دوزی یه طرح خوب داشته باشید یعنی اینکه اطمینان دارید
کار نهایی زیبا و چشم نواز خواهد بود.
کتاب های طرح و راهنمایی گلدوزی TUVA مجموعه ای از زیباترین طرح های هنرمندان
مشهور دنیا در زمینه شماره دوزی و گلدوزی و بافتنی هست.

نمایش 1–60 از 85 نتیجه

کتاب شماره دوزی موتیف کد 6320

140,000 تومان
  کتاب شماره دوزی موتیف ultra-mini-motif با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای انجام 

کتاب طرح های گلدوزی و شماره دوزی سجاده کد 6400

110,000 تومان
  کتاب طرح های گلدوزی و شماره دوزی سجاده ultra-mini-motif با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب

کتاب شماره دوزی Floral Folk Art کد 6830

130,000 تومان
  کتاب شماره دوزی موتیف های کوچک کد 6830 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک

کتاب شماره دوزی Romantic Cicekler کد 6780

135,000 تومان
  کتاب شماره دوزی Romantic Cicekler کد 6780 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

کتاب شماره دوزی موتیف های کوچک کد 6360

140,000 تومان
  کتاب شماره دوزی موتیف های کوچک کد 6360 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک

کتاب شماره دوزی موتیف های کودک کد 6370

115,000 تومان
  کتاب شماره دوزی موتیف های کودک کد 6370 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک

کتاب طرح های گلدوزی و شماره دوزی کوچک ultra-mini-motif 6410

125,000 تومان
  کتاب طرح های گلدوزی و شماره دوزی کوچک ultra-mini-motif با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب

کتاب طرح های شماره دوزی 6220

100,000 تومان
  کتاب طرح های شماره دوزی 6220 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای

کتاب طرح های شماره دوزی 6170

100,000 تومان
  کتاب طرح های شماره دوزی 6170 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای

کتاب طرح های شماره دوزی کد 6200

100,000 تومان
  کتاب طرح های شماره دوزی 6200 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای

کتاب طرح های شماره دوزی 6230

100,000 تومان
  کتاب طرح های شماره دوزی 6230 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای

کتاب طرح های شماره دوزی 6340

100,000 تومان
  کتاب طرح های شماره دوزی 6340با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای انجام 

مجله طرح های شماره دوزی شماره 42

65,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 42 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 43

65,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 43 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 44

75,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 43 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 46

65,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 46 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 47

70,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 47 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 49

65,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 49با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای

مجله طرح های شماره دوزی شماره 51

32,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 47 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

کتاب طرح های شماره دوزی کد 6690

130,000 تومان
  یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای انجام  یک  پروژه شماره دوزی یا گلدوزی هست شاید طرح

کتاب طرح های شماره دوزی کد 6700

125,000 تومان
  یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای انجام  یک  پروژه شماره دوزی یا گلدوزی هست شاید طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 52

80,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 57 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 53

65,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 53 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 54

75,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 53 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 55

80,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 57 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 56

80,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 56 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 57

80,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 57 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های چهل تکه دوزی کد 6160

100,000 تومان
  مجموعه طرح های چهل تکه دوزی کد 6160 هنر چهل تکه دوزی یکی از هنر های زیبا و چشم

کتاب طرح های روبان دوزی کد 5250

135,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های روبان دوزی کد 5410

70,000 تومان
  مجموعه طرح های روبان دوزی کد 5410 یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای انجام  یک  پروژه

مجموعه طرح های روبان دوزی و گلدوزی کد 5290

55,000 تومان
  مجموعه طرح های روبان دوزی و گلدوزی کد 5290 یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای انجام 

مجموعه طرح های قلاب بافی و موتیف کد 6130

130,000 تومان
  مجموعه طرح های قلاب بافی و موتیف کد 6130 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی برای رومیزی و رانر کد 5430

100,000 تومان
مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای

کتاب طرح های شماره دوزی کد 5240

120,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5300

105,000 تومان
مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5320

95,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5340

105,000 تومان
کتاب 5340 شامل طرح های متنوع و زیبا به صورت تخصصی برای شماره دوزی و تزیین انواع رومیزی می باشد طرح های متنوع و زیبا تصویر نهایی کار انجام شده و کیفیت چاپ بالا از مزیت های اصلی این کتاب می باشد.

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5360

85,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5400

110,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5480

110,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5500

105,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5540

100,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی کد 5550

125,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5570

100,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5580

45,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5590

40,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5600

85,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5630

90,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5640

85,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5680

80,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5690

80,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5700

75,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5710

95,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5720

80,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5740

105,000 تومان
  مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5740 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب

کتاب طرح های شماره دوزی کد 5750

110,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5770

100,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5780

85,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5790

75,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح