نمایش دادن همه 39 نتیجه

کتاب شماره دوزی Floral Folk Art کد 6830

130,000 تومان
  کتاب شماره دوزی موتیف های کوچک کد 6830 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک

کتاب شماره دوزی Romantic Cicekler کد 6780

135,000 تومان
  کتاب شماره دوزی Romantic Cicekler کد 6780 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

کتاب شماره دوزی موتیف های کوچک کد 6360

100,000 تومان
  کتاب شماره دوزی موتیف های کوچک کد 6360 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک

کتاب شماره دوزی موتیف های کودک کد 6370

110,000 تومان
  کتاب شماره دوزی موتیف های کودک کد 6370 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک

کتاب طرح های گلدوزی و شماره دوزی کوچک ultra-mini-motif 6410

125,000 تومان
  کتاب طرح های گلدوزی و شماره دوزی کوچک ultra-mini-motif با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب

کتاب آموزش خیاطی به روش ساده

20,000 تومان
کتاب آموزش خیاطی به روش ساده طبق آخرین استاندارد سازمان فنی و حرفه ای دوزنده لباس بدون الگو ISBN:9786007487396

کتاب آموزش خیاطی فنی و حرفه ای

11,500 تومان
کتاب آموزش خیاطی فنی و حرفه ای کتاب مورد تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش کامل اصول

کتاب آموزش خیاطی فیروزه جلد 1

15,000 تومان
کتاب آموزش خیاطی فیروزه جلد 1 خیاطی بدون الگو به عنوان مرجع کامل آموزش خیاطی به همراه آموزش گام به

کتاب آموزش خیاطی فیروزه جلد 2

15,000 تومان
کتاب آموزش خیاطی فیروزه جلد 2 خیاطی بدون الگو به عنوان مرجع کامل آموزش خیاطی به همراه آموزش گام به

کتاب آموزش خیاطی فیروزه جلد 3

18,000 تومان
کتاب آموزش خیاطی فیروزه جلد 3 جلد سوم از سری مجموعه آموزشی خیاطی بدون الگو فیروزه ISBN:978-964-06-7426-0

کتاب راسته دوزی

16,000 تومان
کتاب راسته دوزی راهنمای کامل دوخت راه اندازی و نگهداری ماشینهای دوخت دوخت اولیه دوخت یقه و سجاف دوخت انواع

کتاب طرح های شماره دوزی 6220

85,000 تومان
  کتاب طرح های شماره دوزی 6220 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای

کتاب طرح های شماره دوزی 6170

100,000 تومان
  کتاب طرح های شماره دوزی 6170 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای

کتاب طرح های شماره دوزی کد 6200

85,000 تومان
  کتاب طرح های شماره دوزی 6200 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای

کتاب طرح های شماره دوزی 6230

100,000 تومان
  کتاب طرح های شماره دوزی 6230 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای

کتاب طرح های شماره دوزی 6340

85,000 تومان
  کتاب طرح های شماره دوزی 6340با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای انجام 

کتاب نازک دوز زنانه به روش متریک

34,000 تومان
کتاب نازک دوز زنانه به روش متریک همراه با آموزش : الگوی انواع دامن و شلوار الگوی بالا تنه و

مجله طرح های شماره دوزی شماره 42

65,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 42 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 43

65,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 43 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 44

75,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 43 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 46

65,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 46 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 47

70,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 47 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 49

65,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 49با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای

مجله طرح های شماره دوزی شماره 51

32,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 47 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

کتاب طرح های شماره دوزی کد 6690

130,000 تومان
  یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای انجام  یک  پروژه شماره دوزی یا گلدوزی هست شاید طرح

کتاب طرح های شماره دوزی کد 6700

125,000 تومان
  یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای انجام  یک  پروژه شماره دوزی یا گلدوزی هست شاید طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 52

80,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 57 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 53

65,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 53 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 54

75,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 53 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 55

80,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 57 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 56

80,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 56 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجله طرح های شماره دوزی شماره 57

80,000 تومان
  مجله طرح های شماره دوزی شماره 57 با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5320

95,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5340

85,000 تومان
کتاب 5340 شامل طرح های متنوع و زیبا به صورت تخصصی برای شماره دوزی و تزیین انواع رومیزی می باشد طرح های متنوع و زیبا تصویر نهایی کار انجام شده و کیفیت چاپ بالا از مزیت های اصلی این کتاب می باشد.

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5810

85,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5890

80,000 تومان
  مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح

مجموعه طرح های گلدوزی و شماره دوزی کد 5950

65,000 تومان
مجموعه طرح های شماره دوزی و گلدوزی با نخ دمسه فرانسه یکی از انتخاب های مهم انتخاب یک طرح برای